2هزار و 600 تن بذر گندم بين كشاورزان هرمزگاني توزيع مي شود
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از آغاز توزيع بذر گندم خبر داد. كوروش صادقي گفت: همزمان با آغاز سال زراعي جديد ، توزيع بذر گندم از اواخر شهريور ماه در استان آغاز گرديد كه در اين مدت بيش از 2هزار و 596 تن بذر از انواع ارقام چمران ، داراب دو ، استار و شيرودي بين كشاورزان گندمكار توزيع مي شود. وي اظهار داشت: در سال زراعي جاري پيش بيني مي شود بيش از 14 هزار هكتار از مزارع استان هرمزگان به زير كشت گندم برود كه 12 هزار و 500 هكتار آن به شهرستان حاجي آباد اختصاص دارد. وي با بيان اينكه پيش بيني توليد در استان در سال زراعي جاري بيش از 44 هزار تن مي باشد اظهار داشت : كشت گندم از اول آبان ماه آغاز مي شود و برداشت محصول نيز از خردادماه انجام مي شود. مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با بيان اينكه خشكسالي مهمترين مشكل كشاورزان در توليدات زراعي است خاطر نشان كرد: انجام آزمون خاك براي تعيين نياز كودي مزارع، مشاركت فارغ التحصيلان بخش كشاورزي به عنوان مهندسين ناظر در مزارع گندم در قالب شركتهاي مشاوره اي و نظام مهندسي ، روشهاي كنترل غير شيميايي علفهاي هرز، مبارزه با آفات گندم و اصلاح روشهاي آبياري را از طرحها و برنامه هاي مهم سال جاري مي باشد.