خبرها


بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی نقش مهمی درتوانمندسازی کشاورزان دارد

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) با تشریح تشکیل فلسفه بسیج توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره ) علیه گفت : مقام معظم رهبری با دوراندیشی وتدابیر عالمانه، موضوع اقتصاد مقاومتی را با هدف خود کفایی کشور در تمام زمینه ها بخصوص امنیت غذایی مطرح کرده اند وبرای رسیدن به این اهداف نیاز به جذب نیروهای مومن وبسیجی در بخش کشاورزی می باشد .

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، سردار ترابی افزود : هدف از تشکیل بیسج مهندسین کشاورزی ، منابع طبیعی وآبخیزداری  خود اتکایی در تولیدات کشاورزی  وتوانمندسازی کشاورزان می باشد.

در ادامه این نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : یکی از مهمترین برنامه های بسیج مهندسین کشاورزی در بخش کشاورزی شناسایی مشکلات واولویت بندی آنها برای تدوین برنامه های راهبردی می باشد.

حیدری پوری افزود: با بررسی مشکلات  عمده کشاورزی استان، بخصوص بحران آب و کشت گونه های اقتصادی می تواند به رونق کشاورزی کمک کند.

وی در انتها تاکید کرد : اگر در نقش بسیجی به کار وتلاش می پردازیم باید رضایت خداوند را مد نظر داشته باشیم وبیشترین وقت را برای رسیدن به اهداف مورد نظر بگذاریم .