خبرها


میوه کنار هرمزگان راهی بازار شد

هرمزگان به دلیل شرایط اقلیمی وآب وهوایی بهترین ارقام کنار را تولید وبه بازار های هدف عرضه می کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : سطح زیر کشت محصول کنار در هرمزگان 829هکتار می باشد وپیش بینی می شود از این سطح 4هزارتن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، دکتر سید سعید مدرس افزود: شهرستان رودان با 400هکتار،بیشترین  سطح زیرکشت کنار را در استان  دارد.

وی عنوان کرد : شهرستان میناب با تولید 1هزارو 400تن محصول، بیشترین تولید کننده میوه کنار در هرمزگان می باشد.

مدرس اظهارداشت : محصولات برداشت شده بصورت تازه خوری در بازارهای استان عرضه می شود.

وی در انتها افزود:برداشت میوه کنار از اواسط دی ماه آغاز وتا اوایل فروردین ادامه دارد