خبرها


مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی اولویت دولت تدبیر وامید است

یکی از مهمترین سیاست های دولت تدبیر وامید درحوزه کشاورزی، مثبت کردن تراز تجاری این بخش می باشد بطوری که به همان اندازه که محصولات کشاورزی وارد کشور می شود باید صادر شود.

رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت : بهره وری از نهادها ازجمله آب ، استفاده از آبهای مرزی در بخش کشاورزی ، توسعه اراضی مستعد شیب دار برای احداث باغها  و پرورش ماهی در قفس از دیگر برنامه های دولت می باشد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، دکتراسکندر زند در حاشیه بازدید از مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی هرمزگان افزود: بیماری جاروی جادوگر لیموترش ، زوال مرکبات و زنجره خرما از مهمترین بیماری هایی است که کار تحقیقاتی آنها در حال انجام است .

وی با بیان اینکه 70درصد باغات لیمو ترش هرمزگان آلوده به بیماری جاروی جادوگر هستند تصریح کرد:فعالیت های تحقیقاتی در خصوص بیماری جاروی جادوگر لیمو ترش بر روی ارقام مقاوم متمرکز شده است وتاکنون ذخایر ژنتیکی مقاوم خوبی شناسایی شده است .

زند ادامه داد : تکثیر ژن های مقاوم شناسایی شده و تولید ارقام مقاوم لیمو پرشین لایم انجام شده است.

این مقام مسئول اذعان کرد: توسعه ارقام لیمو پرشین لایم در کوتا مدت و توسعه ارقام مقاوم در بلند مدت دردستور کار قراردارد.

زند گفت : هدف از بازدید مراکز تحقیقاتی شیلات ( پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ) و مرکز آموزش کشاورزی استان بررسی روند تحقیقات ورفع  مشکلات پژوهشگران می باشد.

در ادامه این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ضمن تشریح ظرفیت ها و نیازهای بخش کشاورزی استان اظهارداشت:توسعه حوزه مکران ، استفاده از ظرفیت شتر در ایجاد اشتغال پایدار، بهره برداری بیشتر از ذخایر3میلیون متر مکعبی  آب سد جگین  ودریا در بخش کشاورزی وتامین نهال از مهمترین خواسته های مردم هرمزگان در بخش کشاورزی است.

مهندس ناصر حیدری پوری افزود : یکی دیگر از ظرفیت هایی که ایجاد شده وجود 8هزارو 800نفر نیروی ناظر در بخش کشاورزی می باشد که با استفاده از توان علمی آنها میتوان کشاورزی اقتصادی و پایدار را توسعه داد.