خبرها


آغاز پلاک گذاری تراکتورهای کشاورزان رودانی

با هدف ارائه خدمات بهتر وجلوگیری از هدر رفتن سوخت در بخش کشاورزی می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی رودان گفت : از اول دی ماه عملیات شماره گذاری 110دستگاه تراکتور دراین شهرستان آغاز شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس مرشدی گفت: یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در ساماندهی ماشین آلات کشاورزی پلاک گذاری آنها می باشد.

مرشدی افزود: حدود 500دستگاه تراکتور در بیش از 42هزار هکتار از اراضی باغی وزراعی فعالیت می کنند که فقط 110دستگاه آن قابلیت شماره گذاری دارند.

وی اضافه کرد:تاکنون از 45 دستگاه تراکتور بازدید وتشکیل پرونده شده و 45دستگاه دیگر از مبدا خرید شمارگذاری شده است .

مرشد در پایان با بیان اینکه تراکتورهای مستعمل با عمر کمتر از 13سال قابلیت شمارگذاری دارند اظهارداشت : کمبود تراکتور  وفرسوده بودن بخش عمده ای از دستگاهها از مهمترین مشکلات بخش مکانیزاسیون در این شهرستان می باشد.