خبرها


پیش بینی برداشت ۵هزار شاخه گل مریم در میناب

یکی از طرح های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ترویج کشت گیاهان دارویی و گل های تزئینی با هدف اقتصادی کردن بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب از برداشت گل مریم در این شهرستان خبر داد وگفت :سطح زیرکشت گل مریم 5/1 هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح 5هزار شاخه گل برداشت وروانه بازارهای هدف شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد سالاری افزود: عمده کشت در بخش توکهوروبصورت غرق آبی  می باشد

وی ادامه داد : محصولات برداشت شده با قیمت شاخه ای 1500تومان در بازارهای استان وبخشی از آن در بازارهااستان تهران به فروش می رسد.

سالاری گفت : بعد از پایان فصل برداشت عملیات سوخ مادری آغاز می شود وپیش بینی می شود 100هزار سوخ مادری برداشت وبه بازارهای تهران ارسال شود.

وی در پایان افزود: برداشت گل مریم از اواخر دی ماه شروع وتا اواسط بهمن ماه ادامه دارد.