خبرها


اعضای هیئت رئیسه شورای روابط عمومی های هرمزگان انتخاب شدند

انتخابات هیئت رئیسه وبازرسان شورای هماهنگی روابط عمومی ها ی استان هرمزگان با حضور مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان برگزارشد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، در این انتخابات با رای مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی  استان اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ها و بازرس این شورا انتخاب شدند.

در ادامه این گزارش آمده است احمد قلندرزاده با 38رای، عباس اکبری با35رای، عزیز سیدی با 32رای سید محمد علی مجتهد زاده با 27 رای، خلیل در خوربا 26رای ،لیلا امیری زاده با 25 رای، فردوس امیری توسلی با 20 رای به عنوان اعضای هیئت رئیسه و سعید خادمی پور با 32رای به عنوان بازرس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان انتخاب شدند.

بنا با این گزارش مجید رضوی وغلامرضا طیبی نیز به عنوان اعضاء علی البدل  هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان انتخاب شدند.

در پایان این گزارش بیان شده است همزمان با برگزاری مراسم معارفه هیئت رئیسه هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان از مرتضی ضعیفی پیشکسوت روابط عمومی ها تجلیل خواهد شد