خبرها

ازتعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تقدیر شد

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، معاون اداره کل امور تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان تعاونی مسکن جهاد کشاورزی را به عنوان تعاونی برتر معرفی کرد.

بنا به این گزارش سید حمید کلانتری در همایش تعاونی های مسکن اظهارداشت : شرکت تعاونی مسکن سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ساخت مسکن کارکنان تلاش خوبی داشته وشایسته تقدیر وقدردانی می باشد.

وی در پایان افزود: نقش تعاونی های مسکن در تامین خانه کارکنان بسیار مهم می باشد و تعاونی ها باید با برنامه ریزی و پیگیری مشکلات مشکل مسکن کارکنان را مرتفع نمایند.