خبرها


افزایش ۸۵درصدی راندمان آبیاری در بخش کشاورزی هرمزگان

در طی دوسال اخیر 8هزارو 100هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده است که این امر باعث صرفه جویی 86/58میلیون متر مکعب آب و افزایش 85درصدی راندمان آب در بخش کشاورزی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :به دلیل محدود بودن منابع آبهای شیرین ، حفظ ونگهداری این منابع امری اجتناب ناپذیر است .

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،مهندس ناصر حیدری پوری افزود:احداث شبکه فرعی آبیاری زهکشی، تجهیز ونوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی واراضی سنتی، اجرای طرح های کوچک تامین آب و مرمت 11رشته قنات از مهمترین برنامه هایی بوده که در راستای مدیریت مصرف آب انجام شده است.

وی عنوان کرد: در راستای طرح های کوچک تامین آب دو سد خاکی زاکین و زرد شمع با حجم مخزن 2/7میلیون متر مکعب با پیشرفت فیزیکی 43و82درصد در حال اجرا می باشد.

حیدری پوری ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری وزهکشی دشت جگین با پیشرفت فیزیکی 75درصدی در مساحت 900هکتاری در حال اجرا است.

وی تصریح کرد :در دوسال اخیر عملیات تجهیز ونوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی در سطح 400هکتار از شهرستان میناب و 410هکتار از اراضی سنتی  شهرستان های بندرعباس، میناب و رودان اجرا گردیده است.

حیدری پوری در پایان گفت : به دلیل افزایش جمعیت نیاز به مواد غذایی افزایش پیدا کرده است و در نتیجه منظور تولید بیشتر مواد غذایی به همان اندازه فعالیت های کشاورزی گسترش پیداکرده است به همین دلیل توسعه سامانه نوین آبیاری با هدف افزایش تولید ومدیریت مصرف آب،از اولویتهای برنامه های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان است.