خبرها


هرمزگان رتبه اول تولید پیاز خارج از فصل کشور

هرمزگان به دلیل شرایط آب وهوایی رتبه اول تولید پیاز خارج از فصل را درکشور دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : سطح زیرکشت پیاز خارج از فصل در هزمرگان 8هزار هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح 216هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار ورابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس سید رضا امیری زاده افزود: به دلیل اجرای طرح اصلاح الگوی کشت ، سطح زیرکشت پیاز 10درصد کاهش دارد ولی میزان تولید تغییری نداشته است.

وی شهرستان های بندرعباس ومیناب را از مناطق عمده کشت پیاز خارج از فصل برشمرد واظهار داشت: محصولات برداشت شده علاوه بر تامین نیاز داخلی استان به استانهای تهران ، فارس ، آذربایجان شرقی واصفهان ارسال می شود.

امیری زاده ادامه داد : بخشی از محصولات برداشت شده به کشور عمان نیز صادر می شود.

این مقام مسئول اظهار داشت : ارقام کشت شده از رقم نانوهنز وپی اس می باشد.

امیری زاده با اشاره به اینکه در فصل کاشت وبرداشت پیاز،برای هزارنفر ایجاد شغل شده است بیان داشت: بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار دارد وباید با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، از این بخش برای تولید واشتغال بیشتر بهره برد.

وی در انتها گفت : فصل کشت پیاز خارج ازفصل از اواخر شهریور آغاز وتا آذرماه ادامه دارد وفصل برداشت از اوایل بهمن شروع وتا فروردین ماه ادامه دارد.