خبرها


افزایش ۱۶۲ درصدی کشت کنجد در هرمزگان

با معرفی محصولات اقتصادی با نیاز آبی کم در قالب طرح اصلاح الگوی کشت به کشاورزان ، کشت دانه روغنی کنجد از 900هکتار به 2هزارو 360هکتار رسید که از افزایش 162درصدی برخورد دار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : محصول کنجد به عنوان کشت مناسب وجایگزین ذرت دانه ای با نیاز آبی کم و اقتصادی بودن به کشاورزان در طی دوسال اخیر معرفی شد که با استقبال خوب بهره برداران روبرو شده است .

به گزارش واحد اطلاعات واخبار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس ناصری حیدری پوری افزود : مناطق عمده کشت این محصول به شهرستانهای حاجی آباد ، رودان ومیناب اختصاص دارد.

وی با تشریح اهداف طرح اصلاح الگوی کشت تاکید کرد : کشت محصولات استراتژیک و مورد نیاز کشور ازجمله گندم ، جو ، کلزا و کنجد  در این طرح مورد توجه است .

این مقام مسئول اذعان کرد : سطح زیر کشت محصولات استراتژیک 13هزار هکتار است و پیش بینی می شود از این سطح 1میلیون و 650هزارتن انواع محصول برداشت شود.

حیدری پوری بیان داشت :تولید گندم در سالهای اخیر از 39هزارتن به 48هزارتن رسیده است که ازافزایش23 درصدی برخوردار می باشد.

وی اضافه کرد : کشت محصولات داربستی رشد 262در صدی را نشان می دهد بطوری که این نوع کشت از 29هکتار به 105هکتار افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در بخشی از سخنان خود با اشاره تولیدات دام وطیور اظهارداشت : در حوزه طیور دو اقدام مهم انجام شده است .اقدام اول اینکه برای نخستین بار در استان 180هزار قطعه مرغ سایز با وزن 1.5تا1.6تولید وعرضه شده است و اقدام دوم راه اندازی یک واحد مرغداری با بستر کاذب می باشد.

حیدری پوری عنوان کرد :یک واحد مرغداری با بستر کاذب راه اندازی شده است  در این طرح مرغ در فاصله 1متری از بستر پرورش داده می شود و ماحصل این نوع تولید ،کاهش 30درصدی مصرف گازوئیل در فصل زمستان ، کاهش 1.8ضریب تبدیل ، کاهش  تولید گازهای مضر  وبهبود راندمان تولید گوشت مرغ می باشد.

وی در پایان گفت : از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در بخش دام و طیور، هویت دارکردن دام های سنگین با هدف جلوگیری از قاچاق دام است که تاکنون 4هزارو 300راس گاو وگوساله پلاک کوبی وثبت مشخصات شده اند.