خبرها


گل دهی باغهای انبه در هرمزگان

یکی از مهمترین محصولات گرمسیری که در هرمزگان مورد توجه باغداران قرار دارد، درخت انبه است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : سطح زیرکشت محصول انبه در هرمزگان حدود 2هزارو 808هکتار است وسالیانه حدود 22هزارتن محصول برداشت وروانه بازارهای هدف می شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مسعود گرگیج افزود: گلدهی درختان انبه در هرمزگان آغاز شده است و پیش بینی می شود امسال 23هزارتن انبه تولید شود که به دلیل رعایت اصول فنی و مبارزه با آفات، تولید امسال نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش داشته باشد.

وی بیان داشت : عمده کشت در شهرستانهای میناب و رودان می باشد.

این مقام مسئول اظهارداشت : تولید ترشی  وتازه خوری از مزایای میوه انبه می باشد.

گرگیج گفت : محصولات تولید شده علاوه بر عرضه در بازارهای داخلی استان، به استانهای کرمان وفارس ارسال می شود

وی در انتها افزود:فصل گلدهی باغات انبه از اوایل بهمن آغاز وتا اواسط فروردین ادامه دارد وبرداشت این محصول از اواخر اردیبهشت شروع وتا پایان مرداد ماه ادامه دارد.