خبرها


مبارزه با آفت سن گندم جدی گرفته می شود

تولید گندم به عنوان محصول استراتژیک ومورد نیاز کشور حائز اهمیت می باشد وبر همین اساس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان مبارزه با آفت سن گندم، با هدف تولید بیشتر را بطور جدی پیگری می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : سطح زیر کشت گندم در هرمزگان 13هزار هکتار است وپیش بینی می شود50هزارتن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس ناصر حیدری پوری در نشست ستاد مبارزه با سن گندم افزود:  در سال زراعی 93،94حدود 8میلیون و 800هزارتن گندم در سطح کشور برداشت شد که نسبت به سال گذشته به دلیل رعایت اصول فنی10درصد افزایش داشته است.

حیدری پوری گفت : رودان ، میناب، حاجی آباد، بستک وپارسیان از مناطق عمده کشت گندم در هرمزگان می باشند.

وی با اشاره به اینکه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی کاهش منطقی سطح زیرکشت گندم وافزایش تولید در واحد سطح را در دستور کار قراردارد تاکید کرد: مبارزه با آفت سن گندم باید از مراحل کاشت ، داشت وبرداشت پیگیری وبا تغذیه مناسب، گندم  بیشتری را تولید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: سن گندم از مهمترین آفاتی است که باید با برنامه ریزی مناسب با آن مبارزه شود تا بتوانیم به اهدافمان که  همان خوداتکایی در تولید گندم است دست یابیم.

حیدری پوری عنوان کرد : پهنه بندی اراضی با هدف رصد بهتر آفات و مشکلات مزارع توسط  کارشناسان ناظر از دیگر برنامه ها می باشد.

وی درپایان افزود: مدیران مراکز جهاد کشاورزی درسراسر استان باید با ایجاد بانک اطلاعاتی از گندمکاران استان، بستری برای آموزش های ترویجی  واطلاع رسانی فراهم نمایند.