خبرها


کشت ۱۰۰۰هکتاری گندم به شیوه نوار تیپ در هرمزگان

کشت گندم بصورت نوارتیپی با هدف مدیریت مصرف آب و افزایش تولید انجام شده است، در این شیوه بذرگندم توسط دستگاههایی خاص در فاصله های مشخص کشت می شود برای تامین نیاز آبی گیاه از نوارهای تیپی استفاده می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : سطح زیرکشت گندم در استان13هزار هکتاراست که از این سطح 1هزار هکتار آن یعنی حدود 10درصدبه شیوه آبیاری نوار تیپ کشت شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس ناصر حیدری پوری افزود:مدیریت مصرف آب ، رشد کافی گیاه ، تولید محصول مرغوب از مهمترین مزایای کشت تیپی گندم می باشد .

وی با اشاره به اینکه این نوع کشت برای اولین بار در استان اجرا می شود اظهارداشت : سالیانه نیاز استان به گندم 200هزارتن می باشد که بخش کشاورزی هرمزگان 50هزارتن آن را تامین ومابقی از استانهای دیگر تهیه می شود.

حیدری پوری اضافه کرد : همچنین بخشی از محصول کلزا نیزدر استان به شیوه نوار تیپی کشت شده است.

وی در انتها گفت : معرفی محصولات اقتصادی با مصرف آبی کم و تولید محصولات استراتژیک از مهمترین اهداف سازمان جهاد کشاورزی در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت می باشد.