خبرها


اجرای طری رایگان واکسیناسیون دام های روستاییان شهرستان بندر لنگه

سازمان جهاد کشاورزی در راستای تولید گوشت وشیر سالم ،طرح رایگان واکسیناسیون دام های روستاییان را در شهرستان بندر لنگه اجرا نمود.

رئیس کمیته روستایی وعشایری شهرستان بندر لنگه از اجرای طرح رایگان واکسیناسیون دام های روستاییان خبرداد وگفت : این طرح به مناسبت ایام دهه فجر در روستاهای بندر لنگه اجرا شده است وتعداد 5هزارو 890راس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده اند.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس پور علی افزود: در این طرح بدن 3هزارو 900راس بز و 135راس گاو علیه بیمار کنه ضد عفونی شد.

وی با اشاره به اهمیت بهداشت دام وجایگاه آن در تولید گوشت وشیر سالم عنوان کرد : 5هزار و 560متر از جایگاههای نگهداری دام دراین شهرستان ضد عفونی شد.

پور علی در انتها افزود: این طرح با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی بندرلنگه و دام پزشکی شهرستان اجرا شده است.