خبرها


معرفی ۴واحد صنفی توزیع کود وسم غیر مجاز به مراجع قضایی

سازمان جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورود سم وکود های غیر مجاز به بخش کشاورزی بازدید های مشترک با سازمان صنعت معدن وتجارت از مراکز عرضه کود وسم کشاورزی در سطح استان انجام میدهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : در بازدیدهای مشترک سازمان جهاد کشاورزی وسازمان صنعت معدن وتجارت 4واحد صنفی به دلیل توزیع سم وکود غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، پرویز ترابی افزود: در استان 120فروشگاه مجاز عرضه کود وسم فعالیت دارند و 26واحد غیر مجاز می باشند .

وی تصریح کرد : تاکنون 2واحد غیر مجاز عرضه کود وسم تعطیل و 26واحد مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی در پایان گفت :   براساس اعلام سازمان حفظ نباتات مبنی ممنوع بودن سموم بلا فاصله موضوع به فروشگاهها وبهره برداران اطلاع رسانی می شود.