خبرها


تشکیل دو صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در بندرعباس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت : دو صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در روستاهای فین و دشت طارم با هدف توانمند سازی ومشارکت زنان روستایی در تولید راه اندازی شد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، منصور شفیعی افزود: این صندوق ها با اعتباری بالغ بر 2 میلیون و  580هزارتومان راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: 90 نفر از زنان روستایی عضو این صندوق ها می باشند.

شفیعی در انتها گفت: از طریق این صندوق ها برای فعالیت هایی همچون پرورش دام ، کارگاه تولید ترشی، پرورش قارچ و خیاطی به اعضا  تسهیلات با بهره کم پرداخت می شود.