خبرها

میوه و مرغ شب عید ذخیره شد

یکی از مهمترین برنامه های وزرات جهاد کشاورزی در استانه ایام نوروز تامین میوه وگوشت شب عید می باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :  درباره میوه شب عید به ویژه سیب وپرتقال هیچ مشکلی برای شب عید وجود ندارد چرا که در ماههای اخیر براساس نیاز مردم این دونوع میوه خریداری وذخیره سازی شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ،عبدالمهدی بخشنده افزود: در سالجاری بیش از 80هزارتن گوشت مرغ از سوی شرکت پشتیبانی دام خریداری وذخیره سازی شده است.

وی در پایان با اشاره به تاریخ مصرف برخی محموله های برنج توزیع شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: مردم نگران سلامت وکیفیت برنج های توزیع شده در بازار نباشند.