آغاز عملیات گرده افشانی نخیلات خرما در بندرعباس

عملیات گرده افشانی خرما یکی از مهمترین فعالیت های مهم برای تولید خرما می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس از شروع عملیات گرده افشانی نخیلات این شهرستان خبر داد وگفت : سطح زیر کشت این محصول در شهرستان بندرعباس 4هزار هکتار است و عملیات گرده افشانی این باغات آغاز شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، منصور شفیعی افزود: کار گرده افشانی نخیلات بصورت سنتی وتوسط انسان انجام می شود.

وی اضافه کرد : خنیزی ، آلمهتری ، مرداسنگ ، زرک و نگار از مهمترین خرماهای بندرعباس می باشد.

شفیعی در پایان افزود:عملیات گرده افشانی از اواخر بهمن ماه آغاز وتا پایان اسفند ماه ادامه دارد.