خبرها


میوه کنار روانه بازار شد

اگر در بازار های شهر بندرعباس سری بزنید شاهد فروش میوه کنار در این بازار خواهید بود کنار از جمله میوه های گرمسیری است که در هرمزگان تولید می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت : سطح زیر کشت میوه کنار پیوندی در این شهرستان 120هکتار است که 80هکتار آن به دلیل شرایط آب وهوایی  بارور نشده اند.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، منصور شفیعی افزود:پیش بینی می شود از هر هکتار 40هکتار بارور شده 25تن محصول برداشت شود.

وی تصریح کرد : به دلیل عدم صنایع بسته بندی ، این محصول بصورت فله ای در بازار های استان عرضه می شود.

شفیعی در پایان با اشاره به اینکه  میوه کنار بصورت تازه خوری مصرف می شود اظهار داشت : برداشت محصول کنار از اواخر بهمن آغاز وتا پایان فرودین ماه ادامه دارد.