آغاز برداشت میوه کنار در بستک

میوه کنار از جمله میوه های گرمسیری است که کشت آن در هرمزگان در حال توسعه می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت : سطح زیر کشت میوه کنار در این شهرستان 30هکتار است وپیش بینی می شود 210تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس شهرام کریم زادگان افزود:عمده کشت در روستاهای هرنگ ، دهنگ، انوه، کوهیج وچاه بنارد می باشد.

وی عنوان کرد : کنار های برداشت شده بصورت تازه خوری در بازارهای هدف عرضه می شود.

کریم زادگان گفت : با توجه به اینکه باغات کنار جدید الاحداث می باشد، تمام سطح زیر کشت مجهز به سیستم آبیاری نوین می باشد.

وی درپایان افزود: برداشت این محصول از اواخر بهمن ماه آغاز وتا اوایل فروردین ماه ادامه دارد.