خبرها

آغاز برداشت میوه کنار در بستک

میوه کنار از جمله میوه های گرمسیری است که کشت آن در هرمزگان در حال توسعه می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت : سطح زیر کشت میوه کنار در این شهرستان 30هکتار است وپیش بینی می شود 210تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس شهرام کریم زادگان افزود:عمده کشت در روستاهای هرنگ ، دهنگ، انوه، کوهیج وچاه بنارد می باشد.

وی عنوان کرد : کنار های برداشت شده بصورت تازه خوری در بازارهای هدف عرضه می شود.

کریم زادگان گفت : با توجه به اینکه باغات کنار جدید الاحداث می باشد، تمام سطح زیر کشت مجهز به سیستم آبیاری نوین می باشد.

وی درپایان افزود: برداشت این محصول از اواخر بهمن ماه آغاز وتا اوایل فروردین ماه ادامه دارد.