خبرها


پرداخت تسهیلات به متقاضیان احداث گلخانه در هرمزگان

یکی از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان توسعه کشت های متراکم وگلخانه ای در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از پرداخت تسهیلات به متقاضیان احداث سایت های گلخانه ای خبر داد وگفت :دولت با تلفیق منابع مناطق کمتر توسعه یافته ،تسهیلاتی با نرخ 18درصد با دوره باز پرداخت مناسب به متقاضیان احداث گلخانه از طریق بانک کشاورزی پرداخت می کند.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،ناصرحیدری پوری افزود: در راستای توسعه گلخانه ها در استان شرکت شهرک های کشاورزی آمادگی دارد با بهره برداران برای ساخت سایت گلخانه همکاری نماید.

وی با اشاره به اینکه در کشور 8هزار هکتار سطح گلخانه وجود دارد تاکید کرد : در هرمزگان سطح گلخانه ها 150هکتار است  وباید با برنامه ریزی مناسب کشت گلخانه ای را توسعه دهیم.

حیدری پوری شرایط آب وهوایی استان را گلخانه ای دانست واظهار داشت : باید ازاین ظرفیت برای تولید محصولات صادراتی بیشترین بهره را برد.

وی اضافه کرد : اگر بخواهیم در بازار روسیه با رقیبان بین الملی رقابت کنیم بایدبسوی ایجاد گلخانه وتولید محصولات سایز با استاندارد های جهانی گام برداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عنوان کرد : اگر بتوانیم با الگو گرفتن از کشورهای پیشتاز ازجمله اسپانیا وهلند وکشورهایی که شرایط آب وهوایی مشابه هرمزگان دارند دانش کشاورزی را ارتقاء دهیم گام موثری برای رونق اقتصادی در بخش کشاورزی برداشته ایم.

حیدری پوری در پایان افزود: هرمزگان یکی از استان هایی است که به دلیل شرایط آب وهوایی ظرفیت خوبی برای کشت های گلخانه ای با هدف صادرات محصولات به خارج از کشور دارد.