خبرها


کنار هرمزگان به عراق و کویت صادر می شود

در سالهای اخیر کشت میوه گرمسیری کنار با هدف رونق اقتصادی در بخش کشاورزی توسعه داده شده است.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی شمیل گفت : سطح زیر کشت کنار درمنطقه حسن لنگی بالا 4هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح 30تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد نکوئیان افزود: محصولات برداشت شده به کشورهای عراق وکویت صادر می شود.

وی عنوان کرد : به دلیل شرایط آب وهوایی و با وجود کمبود آب، تولید امسال نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

نکوئیان با اشاره به تازه خوری میوه کنار اظهار داشت : ارقام کشت شده در این منطقه ازرقم سیبی(کریستبال) و دوکی شکل می باشد.

نکوئیان در پایان گفت : زمان تکثیر وپیوند زنی کنار در اسفند ماه می باشد و برداشت آن از بهمن ماه آغاز وتا اواخر اسفند ماه ادامه دارد.