خبرها


آغاز کاشت محصولات بهاره در هرمزگان

عملیات کاشت محصولات بهاره از جمله هندوانه ، خربزه وطالبی درمنطقه حاجی آباد هرمزگان آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت : سطح زیر کشت این محصولات 3هزارو 400هکتار است و وپیش بینی می شوداز این سطح 30تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،مهدی عباسپور افزود: ارقام کشت شده هندوانه از رقم های آستاراخان ، نیا گارا وps می باشد.

وی تصریح کرد: 75در صد این مزارع به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز هستند .

عباسپور اظهار داشت : محصولات تولید شده علاوه بر تامین نیاز داخلی استان به استانهای تهران و اصفهان ارسال می شود.

وی در انتها افزود:فصل کشت  از اوایل بهمن ماه آغاز وتا اواسط اسفند ماه ادامه دارد.