خبرها


توسعه کشت محصولات اقتصادی در بشاگرد

بشاگرد به دلیل داشتن شرایط آب وهوایی مناسب منطقه مستعدی برای کشت حبوبات می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد از توسعه کشت های اقتصادی خبر داد وگفت : در راستای ایجاد رونق اقتصادی در بخش کشاورزی، کشت محصولاتی همچون عدس ، ماش وباقلا  در دستور کار قراردارد .

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد احمدی افزود : امسال 6هکتار از اراضی کشاروزی روستای کوه حیدر زیر کشت حبوبات قرار گرفته است. .

وی عنوان کرد : پیش بینی می شود از این سطح بیش از 70تن انواع محصول برداشت شود.

احمدی در پایان افزود : با همکاری کارشناسان زراعت ، باغبانی وترویج  شهرستان مسائل ومشکلات بهره برداران مورد بررسی قرار گرفت و توصیه فنی به کشاورزان ارائه شده است.