خبرها


صادرات ۲۰۰تن شوید از هرمزگان به روسیه وسوئد

یکی ار مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عرضه محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی می باشد.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی شمیل از صاردرات سبزی شوید به کشورهای روسیه و سوئد خبر داد وگفت : با همکاری سرمایه گزاران خارجی، 30هکتار از اراضی منطقه حسن لنگی بالا زیر کشت شوید قرار گرفت که تاپایان برداشت 200تن شوید به کشورهای روسیه وسوئد صادر می شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،محمد نکوئییان افزود:شوید ها بعد از برداشت بسته بندی و برای صادرات آماده می شوند.

وی با اشاره به اینکه مزارع این محصول به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می باشند اظهار داشت : در این رابطه بطور ثابت برای 100نفر ودر زمان برداشت محصول برای 200نفر ایجاد شغل کرده است.

نکوئییان در پایان افزود" کاشت شوید در اواخر مهر ماه انجام می شود وبرداشت آن از اول دی ماه شروع وتا اوسط اسفند ماه ادامه دارد.