خبرها


كشت گوجه فرنگي در مزارع كهورستان شهرستان بندرخمير آغاز شد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان بندرخمير از آغاز كاشت نشاء گوجه فرنگي در اراضي زراعي اين شهرستان خبر داد. مهدي عباسپور گفت: با آغاز سال زراعي ، كاشت گوجه فرنگي در بندرخمير آغاز شده است و حدود 2هزار هكتار از اراضي زراعي دشت كهورستان به زير كشت گوجه فرنگي مي رود. وي افزود: 650 هكتار از اين اراضي مجهز به سيستم آبياري تحت فشار مي شوند كه در آينده نيز به تدريج به اين سطح افزوده مي شود. عباسپور تاكيد كرد: مشكلات كم آبي و خشكسالي هاي اخير سبب شده است كشاورزان اين منطقه تكنيك هاي نوين آبياري را جهت كشت محصولات خود بكار گيرند تا بتوانند از منابع آب موجود بهتر استفاده كنند. وي با بيان اينكه كشت بذر گوجه فرنگي در خزانه در تيرماه و انتقال نشاء به زمين اصلي در اواخر شهريور انجام مي شود خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود  امسال 80 هزار تن گوجه فرنگي از اين اراضي برداشت گردد.
گفتني است برداشت محصول گوجه فرنگي اوايل دي ماه آغاز مي شود و تا نيمه ارديبهشت ماه ادامه دارد.