خبرها


هرمزگان رتبه اول اجرای طرح سامانه آبیاری نوین را در کشور به خود اختصاص داد

هرمزگان از لحاظ عملکردی در اجرای سامانه آبیاری نوین در کشور پیشرو می باشد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرحهای نوین آبیاری گفت : برای هرمزگان در حوزه اجرای سامانه نوین آبیاری 6هزار هکتار پیش بینی شده بود که با برنامه ریزی مناسب  مسئولان جهاد کشاورزی استان بیش از تعهدات سیستم های آبیاری نوین اجرا شده است واین یک برگ برنده برای هرمزگان می باشد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، عباس زارع در بازدید از مزارع گندم شهرستان حاجی آباد افزود:استان هرمزگان 1هزار هکتار کشت با نوار تیپ انجام داده است که باعث افزایش تولید و صرفه جویی در مصرف آب شده است.

وی تصریح کرد : مجهز کردن مزارع گندم به سیستم آبیاری نوین در هرمزگان با عث افزایش 2برابرشدن عملکرد در تولید شده است.

زارع خاطر نشان کرد:در این استان با استفاده از سیستم آبیاری نوین در هر هکتار 5/7تن برداشت محصول داشته ایم و همچنین از بذر کمتر یعنی بین 80تا 12کیلو گرم استفاده شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت : در کل کشور سیاست براین بوده که آبیاری نوین را گسترش دهیم که دراین رابطه هرمزگان به دلیل اجرای طرح های آبیاری میکرو وقطره ای پیشرو بوده است.

زارع تاکید کرد : اگر در سطح کشور اجرای سامانه نوین آبیاری 70درصد پیشرفت فیزیکی  داشته در هرمزگان این موضوع 110درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه درسالجاری 180هزار هکتاردر برنامه کل کشور برای مجهز شدن به سیستم آبیاری نوین بوده است اما به دلیل محدودیت مالی وعدم اختصاص اعتبارات لازم این طرح بطور کامل اجرا نشده وتاکنون 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

زارع در پایان کفت : صرفه جویی 4هزار و400مترمکعب آب در هر هکتار، افزایش 30الی 100درصدی تولید در هکتار، صرفه جویی 25درصدی برق ، کود ، سم ، افزایش بهره وری با هدف تامین امنیت غذایی از مهمترین مزایای اجرای طرح های سامانه نوین آبیاری در بخش کشاورزی است.