خبرها


برگزاری همایش ملی پیاز در هرمزگان

همایش ملی پیاز با هدف اقتصادی کردن این محصول در هرمزگان برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت : در راستای تامین امنیت غذایی و رسیدن به اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی از 8هزار پایگاه بسیج در طرح های کشاورزی استفاده خواهد شد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد رضا جهانسوز در حاشیه همایش ملی پیاز در بندرعباس افزود: برای اقتصادی کردن بخش کشاورزی باید برنامه ریزی های مناسب در حوزه تولید وبازارهای هدف انجام شود.

وی عنوان کرد : تهیه کتاب های تخصصی ، ساخت فیلمهای آموزشی ، آموزش مربیان در بخش کشاورزی از مهمترین برنامه های سازمان بسیج مهندسن کشاورزی ومنابع طبیعی کشور می باشد.

جهانسوز با اذعان به اینکه هرمزگان رتبه اول تولید پیاز در کشور را دارد اظهار داشت : باید از شرایط آب وهوایی ومنابع آب وخاک این استان وجنوب کرمان برای تولید پیاز استفاده بیشتر شود.

در ادامه این همایش رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :اجرای طرح اصلاح الگوی کشت ، توسعه سیستم های نوین آبیاری ،معرفی محصولات اقتصادی به کشاورزان و توسعه کشت های گلخانه ای از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان است.

مهندس حیدری پوری با اشاره به اینکه روسیه روزانه خواستار40تن انواع محصولات کشاورزی هرمزگان است تاکید کرد : برای حضور در بازارهای جهانی و تولید محصول سایز، باید کشت های فضای باز را به فضاهای متراکم وگلخانه ای انتقال داد.

وی در پایان افزود: با ید بهره برداران با توجه به نیاز بازارهای داخلی وخارجی محصولات خود را تولید کنند.