خبرها


برداشت باقلا در بشاگرد

بشاگرد به دلیل داشتن شرایط اقلیمی مناسب منطقه مناسبی برای تولید باقلا در هرمزگان می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد گفت : سطح زیر کشت محصول باقلا در این منطقه 20هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح 160 تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد احمدی افزود : محصولات برداشت شده در بازار های داخلی استان عرضه می شود.

وی در پایان گفت :  فصل برداشت این محصول از نیمه اول اسفند ماه آغاز وتا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.