خبرها


شناسایی ظرفیت ۳۰۰هزارتنی پرورش ماهی در کشور

یکی از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد پروتئینی در کشور پرورش ماهی در قفس می باشد.

قائم مقام  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت : با توجه به مطالعاتی که در کشور انجام شده است بالغ بر 300هزارتن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در کشور شناسایی شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس قاسمی زانیانی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی در بندرعباس افزود: طی دوسال اخیر تعداد مناسبی موافقتنامه صادر شده است بطوری که سرمایه گذاران در دریای شمال و خلیج فارس در حال نصب تجهیزات پرورش ماهی در  قفس هستند.

وی تصریح کرد : در جنوب کشور در جزیره کیش 2مجموعه در حال نصب قفس هستند.

قاسمی بیان داشت : یکی از طرح ها در حوزه جزیره کیش با ظرفیت تولید 5هزار تن کار خود راآغاز کرده است بطوری که در مرحله اول 1هزارتن محصول برداشت کرده است.

وی یاد آور شد : این شرکت تا 3سال آینده ظرفیت تولید خود را به 5هزارتن خواهد رساند.

این مقام مسئول اظهار داشت : تا پایان برنامه، ظرفیت بهره برداری پرورش ماهی در قفس تا 100هزارتن افزایش خواهد یافت.

قاسمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های آبی کشور برای بهره وری بیشتر استفاده کرد اظهار داشت : توسعه سیستم های آبیاری نوین ، افزایش گلخانه ها ، توسعه عملیات آب وخاک  و پرور ش ماهی در فقس از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

وی در انتها افزود: در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی ،سالیانه 400هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیستم آبیاری نوین مجهز می شوند.