خبرها


عملیات سمپاشی مزارع گندم حاجی آباد آغاز شد

سمپاشی شیمیایی علیه علف های هرز وسن گندم در مزارع حاجی آباد آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت : تاکنون در2هزارو 700هکتار از اراضی گندم این منطقه عملیات سمپاشی علیه علف های هرز انجام شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهدی عباسپور افزود: عمده مبارزه درمزارع کشاورزی روستاهای آشکارا ، احمدی ، در گاه و دهستان طارم انجام شده است.

عباسپور بابیان اینکه سم پاشی باید در زمان مناسب انجام شود اظهار داشت : کارشناسان حفظ نباتات توصیه های لازم در خصوص میزان مصرف سم ، میزان آب ، کالیبراسیون سم پاش وزمان سم پاشی به کشاورزان ارائه کرده اند .

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مبارزه با آفت سن گندم اظهار داشت : تاکنون 1هزارو 600هکتار از مزارع گندم علیه آفت سن گندم سم پاشی شده اند.

عباسپور در پایان افزود: 40نفر از کارشناسان بخش دولتی وخصوصی عملیات سم پاشی و مبارزه با افت سن گندم را بطور روزانه رصد می کنند.