عملیات سمپاشی مزارع گندم حاجی آباد آغاز شد

سمپاشی شیمیایی علیه علف های هرز وسن گندم در مزارع حاجی آباد آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت : تاکنون در2هزارو 700هکتار از اراضی گندم این منطقه عملیات سمپاشی علیه علف های هرز انجام شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهدی عباسپور افزود: عمده مبارزه درمزارع کشاورزی روستاهای آشکارا ، احمدی ، در گاه و دهستان طارم انجام شده است.

عباسپور بابیان اینکه سم پاشی باید در زمان مناسب انجام شود اظهار داشت : کارشناسان حفظ نباتات توصیه های لازم در خصوص میزان مصرف سم ، میزان آب ، کالیبراسیون سم پاش وزمان سم پاشی به کشاورزان ارائه کرده اند .

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مبارزه با آفت سن گندم اظهار داشت : تاکنون 1هزارو 600هکتار از مزارع گندم علیه آفت سن گندم سم پاشی شده اند.

عباسپور در پایان افزود: 40نفر از کارشناسان بخش دولتی وخصوصی عملیات سم پاشی و مبارزه با افت سن گندم را بطور روزانه رصد می کنند.