خبرها


علم وفناوری به کمک آبزی پروری در کشور می آید

علم وفناوری به کمک آبزی پروری در کشور می آید

یکی از مهمترین راهکارههای موفق برای توسعه بخش کشاورزی استفاده از علم وفناوری در این بخش است.

معاون علمی وفناوری رئیس جمهورگفت : باید با استفاده از تحقیقات وپژوهش های علمی درحوزه کشاورزی بستری مناسبی برای پیشرفت فراهم شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، دکتر ستاری  در بازدید از مزارع پرورش ماهی در قفس در شهرستان بندرلنگه افزود: با تجهیزاین مزارع به تکنولوژی های جدید، شرایط تولید محصول صادرات محور فراهم می شود.

در ادامه این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : شرکت نیک سا و کرانه نیلگون افق ،دو شرکت بخش خصوصی هستند که در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند.

مهندس ناصر حیدری پوری افزود : سایت پرورش ماهی در قفس شرکت  کرانه نیلگون  افق با سطح 8هکتاربا اعتباری بالغ بر 5میلیارد تومان وظرفیت تولید سالیانه 500تن راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد:این سایت در مرحله اولیه سالیانه 200تن ماهی از نوع سیباس تولید وروانه بازارهای هدف از جمله تهران می کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این سایت در هر دوره 480هزار بچه ماهی را پرورش می دهد اظهارداشت : این مزرعه مجهز به 12عدد قفس با ظرفیت 30الی 60تن ،31حوضچه با عمق 5/1متر ویک واحد سالن پرستاری می باشد.

حیدری پوری بیان داشت : این طرح برای 15نفر بطور مستقیم شغل ایجاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد:تامین غذای سالم در کشور ، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی از مهمترین اهداف طرح های پرورش ماهی در قفس می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد :ماهی سیباس از سالم ترین آبزیان می باشدو برای پرورش این گونه ماهی ابتدا بچه ماهی ها را در سالن پرستاری تازمان رسیدن به وزن مطلوب مراقبت می کنند وبعد از رسیدن به وزن مطلوب آنهارا در قفس هایی که در دریا نصب شده رها سازی کرده و با تغذیه مناسب به مدت 8الی 12ماه و پس از طی مراحل رشد، صید کرده وبه بازارهای هدف ارسال می کنند.

حیدری پوری در پایان گفت :در حال حاضر شرکت های پرورش دهنده ماهی در قفس، برخی از نهاده های  مورد نیاز خود را از کشورهای تایلند ،استرالیا و فرانسه تامین می کنند.