خبرها


بارندگی بیش از ۲۰میلیارد ریال به کشاورزان بشاگردی خسارت وارد کرد

بشاگرد یکی از مناطق مهم پرورش دام و تولید محصولات کشاورزی در هرمزگان می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد گفت : طی بارندگی هاو تگرگ اخیر در استان وطغیان رودخانه ها در شهرستان بشاگرد به 9روستا در بخش گوهران خسارت وارد شد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد احمدی افزود: خسارت وارده به کشاورزان بیش از 20میلیارد ریال می باشد.

وی عنوان کرد : این خسارت ها در مورد تلفات دام سبک و آسیب به اراضی زراعی وباغی می باشد .

احمدی اظهارداشت : در این بارندگی ها روستاهای بیدرچ، تیدر، کسیسه ای ، بن نر، بشنو، درشهر، بینگ ، ورنج  ونانشکی زیان دیده اند.

وی در پایان گفت : میزان بارندگی در این شهرستان 150میلیمتر گزارش شده است