خبرها


پیش بینی ۲هزارو ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سیستم آبیاری نوین در کشور

توسعه آبیاری نوین در کشور از اولویت های مهم وزرات جهاد کشاورزی می باشد.

معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی گفت : برای اجرای سیستم های آبیاری نوین در بخش کشاورزی کشور بالغ بر 2هزارو 300میلیارد تومان اعتبار در سال آینده پیش بینی شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، علیمراد اکبری درحاشیه  بازدید از مزارع گندم شهرستان حاجی آباد افزود: براساس برنامه ششم، سالیانه 400هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشوربه سیستم آبیاری میکرو مجهز می شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی هرمزگان بیان داشت: دراین استان از 163هزار هکتار اراضی کشاورزی 88هزار هکتار آن یعنی بالغ بر 54درصد به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند.

اکبری اظهار داشت : امسال حدود 3هزارو 100هکتار در هرمزگان اجرای سیستم آبیاری میکرو داشته ایم وقریب به 750هکتار در حال اجرا داریم.

وی در پایان افزود: هرمزگان در اجرای سیستم های آبیاری نوین در کشور پیشرو می باشد