خبرها


امحاء ۸۰۵کیلو گرم پیاز قاچاق در پارسیان

یکی از برنامه های سازمان برای حمایت از تولید کنندگان جلوگیری از ورود محصولات کشاورزی قاچاق به کشور می باشد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پارسیان گفت : در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی وجلوگیری از انتقال بیماری های پایدار بخش کشاورزی، 805کیلو گرم پیاز قاچاق دراین منطقه کشف ومعدوم شد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، یعقوب دلدار افزود: این میزان پیاز حدود 32200000ریال ارزش داشته است .

وی درپایان گفت : این محموله قاچاق از یک فروند لنج باری در آبهای خلیج فارس کشف شده است.