خوشه های طلایی گندم درو می شوند

 

در راستای رسیدن به اهداف طرح اقتصادی مقاومتی و تولید محصولات اساسی؛برداشت گندم در بندرعباس اغاز شده است به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان؛ریس مرکز جهاد کشاورزی شمیل گفت:با توجه به سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان در توسعه کشت محصولات اقتصادی اساسی؛در سطح دهستان شمیل 30هکتار گندم و 40هکتار جو کشت شده است که این روزها با بهره گیری از ماشین آلات مناسب عملیات برداشت گندم اغاز شده است

محمد نیکویان فر افزود رقم گندم کشت شده در این منطقه از نوع چمران 2می باشد ورقم جو نیز چهار پرکرمانشاه می باشد.وی گفت عملیات برداشت گندم تا اواخرفروردین ماه در سطح دهستان شمیل ادامه دارد