خبرها


استعدادیابی اراضی و توسعه کشت جو در هرمزگان

یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی برای اقتصادی کردن بخش کشاورزی استان استفاده از آب وزمین های شور در راستای تولید محصول جو می باشد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :سطح زیر کشت محصول جو در استان 1هزارو 207هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح 1هزارو 700تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، دکتر سید سعید مدرس اظهار داشت : هدف از تولید وتوسعه جو در استان استفاده بهینه از آب  وزمین های شور و تامین مواد غذایی دام می باشد.

وی گفت : به دلیل شناخت مردم از اقتصادی بودن زمین های شور واستفاده از بذر مرغوب ،تولید امسال نسبت به سال گذشته 60درصد افزایش دارد.

این مقام مسئول  افزود : میناب ، پارسیان ، حاجی آباد ، بندرلنگه وبستک از مهمترین مناطق کشت جو در استان هستند.

مدرس در پایان گفت : محصولات تولید شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان با هدف تامین خوراک دام خریداری می شود.