خبرها


تولید ۱۰هزارتن گوشت مرغ در بستک

شهرستان بستک به عنوان قطب تولید مرغ هرمزگان بیشترین نقش را در ایام نوروز برای تامین مرغ مورد نیاز شهروندان و مسافران نوروزی داشته است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک از تولید 10هزارتن گوشت مرغ در سال گذشته خبر داد وگفت :در سال گذشته در مرغداری های این منطقه 5میلیون و255هزارو 320قطعه جوجه ریزی انجام شد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، شهرام کریم زادگان افزود: در بستک 97واحد مرغداری فعالیت می کنند.

وی با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل اظهار داشت : درسال جدید با برنامه ریزی مناسب تولید گوشت سفید با هدف صادرات افزایش خواهد یافت .

کریم زادگان در پایان گفت : این واحد های مرغداری برای 388نفر بطور مستقیم شغل ایجاد کرده است.