تقدیر رئیس سازمان امور اراضی کشور از رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در محقق شدن اهداف سازمان امور اراضی کشور در هرمزگان نقش مهمی را ایفا ء کرده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و کارکنان مدیریت امور اراضی هرمزگان در پیشبرد اهداف تعیین شده نقش مهمی را داشته اند وبه همین دلیل از زحمات ایشان تقدیر می شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،قباد افشارافزود :افزایش 65درصدی ضریب پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی ، کاهش 70درصدی ساخت وسازهای غیر مجاز،افزایش 40درصدی برخورد های پیشگیرانه ،آغاز اجرای کاداستر 15میلیون هکتار زمین کشاورزی و زمینه سازی برای رفع تداخلات صدها هزار هکتار از اراضی کشاورزی مورد اختلاف از مهمترین دستاوردهای سازمان امور اراضی کشور در یکسال گذشته بوده است.

وی در پایان بیان داشت : این دستاوردها در سایه همکاری، هماهنگی وهمدلی دستگاهها در سطوح ملی واستانی محقق شده است.