خبرها


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: وزارت جهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی بوده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: طی دو سال گذشته،وزارت جهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر محمد باقر نوبخت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بند 7 سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی امنیت غذایی و ذخایر استراتژیک، اظهار داشت:در 3 سال گذشته،بخش کشاورزی همواره رشد اقتصادی مثبت داشته است و حتی امسال که رشد اقتصادی بخش خدمات بین صفر و یک بوده و صنعت منفی بود،رشد اقتصادی بخش کشاورزی مثبت بود و این بخش توانسته در مجموع تا پایان سال گذشته به رشد یک تا 1.5 مثبت برسد.
معاون رئیس جمهوری با بیان این که در این مدت، تولیدات کشاورزی در بخش های مختلف 13.5 درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد:در زمینه کالای استراتژیک گندم، خرید این محصول با رشد 68 درصدی از 4.8 میلیون تن درسال 92 به 8.1 میلیون تن درسال 94 افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد:در این مدت،با رشد تولید چغندرقند،تولید شکر 300 هزارتن افزایش و واردات این محصول کاهش یافته است.
سخنگوی دولت با اشاره به این که تراز بازرگانی بخش کشاورزی نیز از منفی 8 میلیارد دلار به منفی 3.2 میلیارد دلار رسیده، اظهار داشت:به عبارت دیگر، تراز بازرگانی بخش کشاورزی 5 میلیارد دلار مثبت شده است.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان ساخت: بخش کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری از خروج 5 میلیارد دلار ارز جلوگیری کرده است.
نوبخت تصریح کرد:ذخایر استراتژیک گندم ما از 300 هزارتن در سال 92 به بیش از 6 میلیون تن افزایش یافته و این میزان ذخایر به معنی مقاوم بودن اقتصاد در مقابل تکانه های خارجی است.