خبرها


وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان در تهران دیدار می‌کند

در سفر دو روزه کریستین اشمیت وزیر کشاورزی و تغذیه جمهوری فدرال آلمان یک هیات 20 نفره مرکب از مقامات دولتی اعم از رییس سازمان دامپزشکی و مدیرکل امور بین‌امللل و مقامات غیردولتی همچون رییس سندیکای تولیدی کشاورزی آلمان وی را همراهی می‌کنند.
برپایه این گزارش، توسعه مناسبات بخش کشاورزی، بررسی پروژه‌های مشترک برای جذب سرمایه‌گذاری و مرور همکاری‌های گذشته، محورهای مذاکرات در این دور از گفت‌وگوها را تشکیل می‌دهند.
در این سفر دو روزه، احتمال می‌رود وزیر کشاورزی و تغذیه آلمان ملاقات‌هایی را با دیگر مقامات دولتی ایران داشته باشد.
گفتنی است، آلمان در حوزه‌های تحقیقات کشاورزی، ساخت ماشین‌ها کشاورزی و تولید سموم دفع آفات نباتی از کشورهای صاحب نام دنیا است.
در سفر وزیر جهاد کشاورزی به آلمان که در اواخر دی‌ماه سال 92 به منظور شرکت در ششمین نشست بین‌المللی غذا و کشاورزی صورت گرفت، توافقی میان محمود حجتی و همتای آلمانی‌اش برای بهبود فنی بسته‌بندی محصولات صادراتی کشاورزی ایران به منظور حضور این محصولات در بازارهای جهانی انجام شد.