خبرها


به زودي با اجرايي شدن مصوبه سفر رياست جمهوري در هرمزگان آغاز مي شود: طرح وسيع حذف و جايگزيني درختان مبتلا به بيماري جاروک لیمو ترش با ارقام مقاوم

با اجرايي شدن مصوبه سفر دوم هيئت دولت به استان هرمزگان، به زودي طرح حذف و جايگزيني درختان آلوده به بيماري جاروک لیمو ترش  در سطح حدود 1700 هكتار در سالجاری به اجرا درخواهد آمد كه در اين راستا ارقام مقاوم مركبات و غیر میزبان بیماری  همچون گريپ فروت، ليموشيرين ، نارنگي ، پرتقال ،انبه نخیلات و محصولات گلخانه ای و... جايگزين درختان امحا شده و آلوده به اين بيماري خواهند شد.


با اجراي اين طرح  حذف و جايگزيني ، مصوبه سفر دوم رياست جمهوري به استان هرمزگان تحقق خواهد يافت كه در آن بر اجراي طرح مديريت جامع مقابله با بيماري جاروك ليموترش با اولويت حذف كانونهاي آلوده و تامين پايه مقاوم و تامين تسهيلات و منابع مالي مورد نياز از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت طي سالهاي 87 تا 91 در هر سال به ميزان بيست و پنج ميليارد ريال تاكيد شده است . مدیر  حفظ نباتات هرمزگان  در خصوص بيماري جاروک لیمو ترش  و خسارات آن در استان هرمزگان اظهار داشت: بر اساس آخرين رديابي هاي انجام شده توسط نیرو های بسیج سازندگی حدود  460 هزار اصله درخت ليموترش به اين بيماري مبتلا  بوده که  معادل 29 درصد باغات استان هرمزگان می باشد. در  سال گذشته 26 هزار اصله نهال های سالم و گواهی شده  ارقام مقاوم جهت جايگزيني بين باغداران توزيع گرديد كه امسال در نظر است عمليات حذف و جايگزيني با جديت بيشتر و در سطح وسيعتري ادامه يابد. در سال گذشته با اعتباری معادل 5426 میلیون ریال عملیات حذف و جایگزینی باغات  آلوده در سطح 737 هکتار از باغات شهرستان رودان میناب و بندرعباس انجام شده است.


همچنین از اعتبارات بند ل تبصره 2 و بند د تبصره 2 تعداد 679 نفر از کشاورزان جهت اخذ تسهیلات در قالب کمک های فنی و اعتباری حذف و جایگزینی باغات در سطح 2859 هکتار معرفی گردیده اند که تاکنون 200 نفر از کشاورزان از تسهیلات مذکور جهت حذف و جایگزینی باغات در سطح 883 عکتار اقدام نموده اند.
عامري با اشاره به تدوین  برنامه جامع مديريت بيماري جاروي جادوگر ليموترش اظهار داشت : این برنامه مشتمل بر 10 طرح قرنطینه قرنطینه بیماری درمناطق سالم و آلوده ، کنترل به باغی ، شناسایی و تشخیص سریع و دقیق ناقل ،میزبان و عامل بیماری ، شناسایی ارقام مقاوم لیمو ترش ، شناسایی ارقام مقاوم جایگزین ، ایجاد ارقام مقاوم لیمو ترش ، آموزش ترویج و اطلاع رسانی در سه مقطع کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت در حال پیگیری جدی و انجام است. از مهمترین ویژگی های برنامه جامع مدیریت بیماری جاروک لیمو ترش توجه به زوایای مختلف موضوع اعم از پژوهش اجرا ترویج و بهره گیری حداکثر توانمند یهای و استعداد های موجود در داخل و خارج از کشور شامل دانشگاهها و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی ، تجربیات افراد صاحبنظر و ساماندهی   آنها در قالب یک کمیته فنی و هسته مرکزی است.

 


شايان ذكر است برنامه جامع مديريت بيماري جاروي جادوگر ليموترش با 56 پروژه تحقيقاتي پيگيري مي شود كه 35 پروژه آن در حال اجرا مي باشد كه در آن جنبه هاي مختلف اين بيماري از قبيل پايه هاي مقاوم ، كنترل ناقل وقرنطینه بیماری و همچنين پروژه هاي حذف و جايگزيني و آموزش و اطلاع رساني پيش بيني شده است . وي همچنین اظهار داشت تيم هاي تحقيقاتي متشكل از محققان برجسته با تلاش شبانه روزي از تمامي ظرفيتها و امكانات براي يافتن راهكارهاي مناسب فعاليت دارند و مسئولان و بخشهاي فني و اجرايي نيز دغدغه اي جز مرتفع نمودن اين مشكل ندارند و در حال حاضر حل مشکل جاروک لیمو ترش بعنوان اولویت نخست تحقیقات کشاورزی در کشور قرار گرفته است. عامری گفت اميد است با اتخاذ تدابيري به مهمترين نياز تحقيقاتي اين بيماري یعنی دستیابی به لیمو ترش مقاوم به بیماری دست یابیم و  اجراي موفقيت آميز برنامه جامع مديريت بيماري جاروي جادوگر ليموترش دست يابيم.


مهمترین میزبان بیماری  جاروک لیمو ترش در حال حاضر لیمو ترش و بکرایی بوده وتنها  ناقل این بیماری که تاکنون گزارش شده است زنجرک Hishimonus physitis و تاکنون هیچ ناقل دیگری گزارش نشده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان اظهار داشت: شناسايي و تاييد ناقل بيماري، تعيين بهترين زمان مبارزه با ناقل، مهار بيماري در درختان آلوده با استفاده از تركيبات شيميايي و بيوشيميايي در سطح پايلوت، جلوگيري از گسترش بيماري با حذف كانون هاي آلودگي در سطح 700 هكتار و ايجاد و تجهيز پست قرنطينه  واجراي دقيق و همزمان 41 پروژه برنامه در داخل و خارج از كشور از جمله دستاوردهاي برنامه جامع مديريت بيماري جاروك ليموترش است. عامري همچنين در خصوص اقدامات انجام شده بيان داشت: پيشنهاد و تامين اعتبار لازم از پروژه هاي حذف و جايگزيني باغات به مبلغ 125 ميليارد ريال  و تصويب آن در دور دوم سفر رياست جمهوري ، توزيع بيش از 25 هزار اصله نهال يارانه اي از انواع مركبات،  خرما ، كنار و انبه جهت جايگزيني و نيز انجام شش مرحله رديابي گسترده در سطح استان هر بار 19 هزار هكتار از جمله اقدامات انجام شده مي باشد. عامري همچنين افزود:  تامين اعتبار و هزينه شدن مبلغ بيش از 5ميليارد و 400ميليون ريال جهت حذف و جايگزيني باغات طي سال گذشته در سطح 738 هكتار و نيز انجام عمليات رديابي بصورت دو مرحله اي با دو پروژه رديابي باغات ليموترش و تهيه نقشه پراكنش بيماري در سامانه GIS با تامين اعتبار 1900ميليون ريال ارسالي از سازمان حفظ نباتات كشور از ديگر اقدام مهم انجام شده در خصوص كنترل بيماري جاروک لیمو ترش  مي باشد.