خبرها


پرورش نژاد بز تالي ، فرصتي مناسب براي سرمايه گذاري در دامپروري هرمزگان
معاون توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان گفت: در استان هرمزگان نژاد منحصر به فرد بز تالي وجود دارد كه مختص هرمزگان مي باشد . اللهيار آقاپور افزود: اين نژاد از جمله نژادهاي مطلوب و مرغوب كشور تلقي مي شود كه شامل مرغز،رائيني،تالي و عدني مي باشد  ، اين دام 35 درصد جمعيت بز استان را تشكيل مي دهد و تا عمق 50 كيلومتري نوار ساحلي پراكنده است. وي با اشاره به آب و هواي گرم و خشك منطقه اظهار داشت : بررسي تركيب دام در سطح استان نشان دهنده درصد بالاي دام سبك بخصوص بز است كه حدود 70 درصد را شامل مي شود و مابقي دام سنگين است. آقاپورهمچنين اظهار داشت: بز تالي از لحاظ تيپي به نژادهاي مناطق گرم و خشك مانند صحراي عربستان و شاخ آفريقا شبيه است و به همين دليل بازار پسندي خوبي در اين مناطق دارد.  وي با بيان اينكه اين دام در سطح مرتع مناسب حدود 27 درصد توان دوقلوزايي دارد تصريح كرد: به دليل داشتن ظرفيت و توان مادري خوب مي تواند پايه مادري مناسب براي توليد هيبريد هاي تجاري را تشكيل دهد. معاون توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان خاطر نشان كرد: براي گسترش اين دام مي توان ايستگاههاي بخش خصوصي راه اندازي نمود كه در اين ايستگاه پرورش و اصلاح نژادي علاوه بر توليد دامهاي با توان بيشتر، نسبت به توليد بزغاله مورد نياز بازار به شكل توام اقدام نمود و چنانچه صادرات اين دام صورت پذيرد به علت تقاضاي بالا از سودآوري خوبي برخوردار خواهد بود. گفتني است جمعيت دام روستايي استان هرمزگان 2 ميليون و 200هزار راس مي باشد كه يك ميليون و 800هزار راس آن را بز و بزغاله تشكيل مي دهد و 3/7 درصد از جمعيت دام بز كشور به استان هرمزگان اختصاص دارد.