خبرها


آزمون پايان دوره آموزش عقيدتي در سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان برگزار شد
آزمون پايان دوره آموزشي ملي امر به معروف و نهي از منكر  و دوره آموزشي اسرار نماز ويژه كاركنان سازمان جهاد كشاورزي برگزار شد.
دوره هاي آموزشي تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر و نيز پرتويي از اسرار نماز كه با حضور بيش از 250 نفر از كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان كه به همت اداره آموزش عقيدتي اين سازمان برگزار گرديد .  شايان ذكر است  شركت كنندگان با استقبال ازبرگزاري اين دوره آموزشي، با مباحثي در خصوص راههاي امر به معروف و نهي از منكر و نيز فضائل و اسرار نماز آشنا شدند.
دوره هاي آموزشي عقيدتي در سطوح مختلف و زمينه هاي اعتقادي و مذهبي ، فرهنگي و اجتماعي بطور مستمر براي كاركنان جهاد كشاورزي برگزار مي گردد .