خبرها


ويژگي هاي نوع سازه مجتمع گلخانه اي سرخون بندرعباس در كشور منحصر به فرد است
در راستاي احداث سازه مجتمع گلخانه اي سرخون و با هدف توجيه كارشناسان بخش كشاورزي و متقاضي فعاليت در اين مجتمع ، كارگاه آموزشي حفظ و نگهداري سازه گلخانه اي با حضوركارشناس متخصص از يك شركت اسپانيايي و با شركت 30 كارشناس كشاورزي در محل اين مجتمع برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان، سازه   مجتمع گلخانه اي سرخون بندرعباس كه در دست احداث مي باشد با ويژگي هاي خاص در كشور منحصر به فرد بوده و اين نوع سازه كه از كشور اسپانيا وارد شده است ، براي اولين بار است كه در كشور اجرا مي گردد. از لحاظ خصوصيات سازه اي وفني ارتفاع آن 2/7 متر بوده و سيستم كنترل آب و هوايي آن كه بر اساس اقليم استان طراحي گرديده است شرايطي از جمله رطوبت، دما و دريچه هاي كنترل بصورت خودكار قابل تنظيم است. مجتمع گلخانه اي سرخون بندرعباس تاكنون پيشرفت 85درصدي در امور زير بنايي داشته است و ساخت اين پروژه مجتمع گلخانه اي در روستاي سرخون از توابع شهرستان بندرعباس از سه سال پيش آغاز شده است كه پيش بيني مي شود تا پايان امسال اقدامات زير بنايي آن به پايان برسد . با اجراي اين طرح علاوه بر اشتغالزايي 28 نفر از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي ، اهدافي همچون بهره وري بهينه از آب ، خاك و نيروي انساني ، ايجاد اشتغال پايدار، كاهش ضايعات، توسعه صادرات ، بهره وري مناسب از تكنولوژي و ساماندهي نظام توليد و فروش محصول نيز محقق مي شود.
گفتني است مجتمع گلخانه اي سرخون شهرستان بندرعباس در حدود 6/10 هكتار مساحت مفيد و براي امور زير بنايي اين طرح كل اعتبار 10ميليارد ريال برآورد شده است كه تاكنون حدود 6ميليارد ريال هزينه شده است كه با بهره برداري از اين طرح پيش بيني مي شود 3هزار تن محصولات گلخانه اي توليد و به بازار مصرف عرضه گردد و 28 نفر كارشناس و فارغ التحصيل بخش كشاورزي در اين مجتمع مشغول به كار و فعاليت خواهند شد و اشتغال غير مستقيم آن نيز 265 نفر  مي باشد.