كشت كلزا در بيش از يكهزار هكتار از اراضي كشاورزي هرمزگان آغاز شد
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان از آغاز فعاليت كلزاكاران هرمزگاني خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود در سال زراعي جديد حدود 1200 هكتار از مزارع اين استان زير كشت كلزا برود كه نسبت به كشت سال گذشته كه در حدود 720 هكتار بوده است ، اين ميزان افزايش يابد.  به گزارش روابط عمومي جهاد كشاورزي هرمزگان ، كوروش صادقي از توزيع 12 تن بذر در بين كشاورزان كلزاكار خبر داد و افزود: با پيش بيني عملكرد متوسط كلزا در هر هكتار در حدود 3/1 تن پيش بيني مي شود  در سال زراعي جاي 1500 تن محصول كلزا توليد شود. وي خاطر نشان كرد: زمان كشت مناسب گياه كلزا در استان از اواخر مهرماه تا اواسط آبان و زمان برداشت محصول نيز در فروردين ماه مي باشد. گفتني است بيشترين سطح زير كشت كلزا در هرمزگان به منطقه رودخانه از توابع شهرستان رودان اختصاص دارد. رييس مركز خدمات و ترويج جهاد كشاورزي بخش رودخانه نيز از پيش بيني كشت كلزا در سطح 800 هكتار خبر داد و گفت: سال گذشته سطح زير كشت اين محصول 550 هكتار بود و امسال با فعاليتهاي ترويجي در خصوص اين كشت و ترغيب كشاورزان در كشت اين محصول استراتژيك ، پيش بيني مي شود اين سطح به بيش از 800هكتار برسد. روح الله رمضانپور با اشاره به قابليت و پتانسيل منطقه رودخانه در كشت كلزا اظهار داشت: با توجه به نظارت مستمر كارشناسان اين مركز ، تمامي سطح كشت منطقه توسط دستگاه كارنده خطي كار و بصورت مكانيزه صورت مي گيرد و از روش سنتي دستپاشي جهت كشت اين محصول استفاده نمي شود كه از مزيت هاي اين روش كاشت مي توان به مصرف كمتر بذر، مصرف بهينه آب، برداشت مناسب تر محصول، كاهش هزينه هاي كاشت ، داشت و برداشت و نيز جلوگيري از ريزش در زمان برداشت اشاره نمود.