خبرها


امسال توليد نشاء گوجه فرنگي يارانه دار در هرمزگان به شش برابر رسيد
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان گفت: با هدف تشويق و ترغيب كشاورزان جهت انجام بهينه كشت گوجه فرنگي و كاهش هزينه هاي توليد ، در راستاي اجراي طرح افزايش نباتات زراعي، طي سالجاري 600هزار اصله نهال نشاء گوجه فرنگي در خزانه توليد و به شكل يارانه دار در اختيار كشاورزان قرار گرفت.
كوروش صادقي با بيان اينكه ميزان توليد نشاء گوجه فرنگي يارانه اي نسبت به سال گذشته شش برابر افزايش داشته است اظهار داشت: اين طرح با هزينه اي بالغ بر 300ميليون ريال اجرا شد و  نشاء گوجه فرنگي از مهرماه همزمان با آغاز كشت مزارع بين كشاورزان توزيع گرديد كه با توجه به اينكه توليد نشاء گوجه فرنگي در جعبه هاي مخصوص صورت گرفت اين امر موجب تسهيل در حمل و نقل نشاء ها به مزارع شده و نيز برخوردار شدن گياه از رشد بهينه موجب افزايش عملكرد و توليد خواهد شد. گفتني است استان هرمزگان با دارا بودن شرايط خاص آب و هوايي در زمستان يكي از قطبهاي مهم توليد سبزي و صيفيجات خارج از فصل است و در شرايطي كه در ساير استانهاي كشور سرما و يخبندان وجود دارد امكان توليد انواع صيفيجات از جمله گوجه فرنگي ، پياز، فلفل ، خيار سبز و ... فراهم مي باشد. مناطقي از استان شامل پارسيان ، كهورستان ، بندرعباس و ميناب از قطبهاي توليد گوجه فرنگي بوده و محصول توليدي اين مناطق نيز از كيفيت و بازارپسندي بسيار خوبي برخوردار مي باشد. زمان كشت نشاء گوجه فرنگي درخزانه در مرداد و شهريور ماه  مي باشد و انتقال نشاء به مزارع در مهرماه انجام مي شود و پيش بيني مي شود امسال حدود 11هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان هرمزگان به زير كشت گوجه فرنگي برود.