خبرها


با تكميل و راه اندازي مجتمع دامپروري شهرستان حاجي آباد ۲۰هزار تن شير به توليدات استان هرمزگان اضافه مي شود
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از پيشرفت فيزيكي85درصدي امور زيربنايي پروژه مجتمع دامداري شهرستان حاجي آباد خبر داد و گفت: با تكميل و راه اندازي اين مجتمع بزرگ و فعاليت دامداران هرمزگاني پيش بيني مي شود 20هزار تن شير و 480تن گوشت قرمز به توليدات استان افزوده گردد.
 اللهيار آقاپور اعتباراحداث امور زيربنايي اين مجتمع را بيش از 10ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: ساخت مجتمع دامپروري حاجي آباد از سال 83 آغاز گرديده است و تا سال آينده تعدادي از واحدهاي آن به بهره برداري خواهد رسيد. وي تصريح كرد: هدف از اين طرح حمايت از دامداراني است كه سالها به رشته دامداري و توليد فرآورده هاي دامي اشتغال داشته اند و ايجاد اشتغال، جلوگيري از كاهش توليدات دامي، بهبود روشهاي مديريت هماهنگ با تكنولوژي پيشرفته دامپروري و افزايش توليدات دامي از طريق امور اصلاح نژادي و بهبود تغذيه و روشهاي مديريتي از ديگر اهدف آن است. معاون توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان با اشاره به ويژگي هاي مجتمع دامپروري حاجي آباد يادآور شد: مساحت اين مجتمع 41 هكتار و داراي 105 واحد گاوداري شيري مي باشد كه مساحت هر يك  از واحدها 2هزار و 880 مترمربع مي باشد. آقاپور با بيان اينكه شهرستان حاجی آباد يكي از مهمترين شهرستانهاي استان بوده كه بعنوان قطب کشاورزی و دامپروری استان نيز محسوب مي گردد، خاطر نشان كرد: تامين توليدات و فراورده هاي دامي از اولويت هاي مهم بخش امور دام مي باشد و از طرفي وجود گاوداري در سطح شهرو روستا مشكلات عديده اي از جمله احتمال بروز انواع بيماريهاي مشترك انسان و دام ،مشكلات زيست محيطي و . . . دارد كه با تجميع و انتقال آنها به خارج از شهر و فعاليت در مجتمع هاي دامداري مي توان ضمن برطرف كردن اين مشكلات ، توليدات دامي شهرستان را نيز افزايش داد و طرح احداث مجتمع هاي دامپروري نيز بر اساس تحقق اين اهداف است.