ناصر حیدری پوری مشاور وزیر جهاد کشاورزی شد

 طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ناصر حیدری پوری به عنوان مشاور وزیر و مجری طرح آبخیزداری  و آبخوانداری کشور شد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، محمود حجتی در این حکم علاو ه بر تقدیر از زحمات مهندس ناصر حیدری پوری در راستای محقق کردن اهداف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در هرمزگان از ایشان خواسته اند همچنان با توجه خاص به طرح های اقتصاد مقاومتی و حفاظت از منابع پایه با رویکرد جامع نگر در حوزه های آبخیز و اهداف منظور شده در برنامه ششم توسعه و هماهنگی و استفاده از کلیه ظرفیت ها و توانایی علمی و اجرایی موجود در وزاتخانه و بخش خصوصی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.